150

משפט מנהלי ורגולציה

אינטראקציה עם גופי רגולציה ורשויות הינה פעמים רבות חלק הכרחי מהנוף העסקי בישראל.

גלנטי-סודרי עוסק בכל הנושאים הרגולטורים, החל מאלה הקשורים לשלטון המקומי ועד לנושאים ברמה הארצית מול משרדי הממשלה השונים. המשרד מעניק מענה כולל, המתייחס אף להיבטים התקשורתיים והפוליטיים של הסוגיה המנהלית.

למשרד ניסיון עשיר בניהול עתירות חוקתיות ומנהליות בבתי משפט מינהליים, בפני בית המשפט הגבוה לצדק, וכן ניסיון ועבודה שוטפת מול הגופים והרשויות המנהליות, לרבות משרד הפנים, משרד התשתיות והמים, רשות החשמל והרשויות המקומיות השונות.

המשרד הניח ומניח לפתחו של בית המשפט העליון את ההכרעה בשאלות מנהליות וחוקתיות נכבדות. בין היתר, היה צוות המשרד מעורב בעתירה הראשונה בה הכריע בית המשפט הגבוה לצדק, בהרכב שופטים מורחב, כי יש מקום לבטל דבר חקיקה העומד בניגוד להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כיום אנו ממתינים להכרעה של בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוקתיות של הוראות חוק מימון מפלגות הפוגעות בשוויון כלפי נשים, וכן להכרעה בכל הנוגע לחוקתיות של הליכי גביה מנהליים הננקטים על ידי תאגידי מים. עוד הביא המשרד לפתחם של בתי המשפט השונים את השאלה אם ניתן לחייב מתקנים סולאריים בתשלום דמי ארנונה או בהיטלי השבחה. המשרד היה מעורב בכל הליכי החקיקה והרגולציה בכל הקשור לתחום האנרגיה המתחדשת בגופים השונים הקשורים לתחום זה ואף יזם חלק מהם.

ליטיגציה בתחום המשפט המנהלי והחוקתי

ייעוץ אסטרטגי במגוון תחומי הרגולציה והחקיקה 


עיצוב והפקת אתרי אינטרנט
כל הזכויות שמורות לגלנטי סודרי - עורכי דין