150

תכנון ובניה

גלנטי-סודרי עוסקים גם בתחום התכנון והבנייה - אחד התחומים המורכבים בעולם המשפט.

הייעוץ המשפטי בתחום זה דורש הבנה מעמיקה, החורגת מתחום הידע המשפטי גרידא, גם בתחום האדריכלות, הממשל והפוליטיקה.

נכון לומר ששלושת התחומים  משפטים-תכנון-פוליטיקה הם שלושת המרכיבים מהם בנוי כל תחום התכנון והבנייה ("השילוש הקדוש"). ידע מקצועי גבוה בתחומים אלה והיכולת לחשוב באופן סימולטני את שלושתם ביחד מבטיחים  מענה איכותי ומשודרג ללקוחות. חסרון של אחד המרכבים פוגע ביציבות התהליך, בדומה ליציבות גיאומטרית הדורשת שלוש רגליים.
ייצוג בהליכים בפגיעה במקרקעין

ייעוץ בתחום השבחת המקרקעין

טיפול אסטרטגי בכל הליכי התכנון והרישוי

ניהול סיכונים

ליטיגציה בפני מוסדות התכנון בכל הרמות והליכים מנהליים ופליליים

מיסוי עירוני ותשלומי חובה 


עיצוב והפקת אתרי אינטרנט
כל הזכויות שמורות לגלנטי סודרי - עורכי דין